AMO (AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD)

AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD (AMO) – Cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – là một trong những cuộc thi Toán Quốc tế lâu đời nhất và có uy tín trên thế giới dành cho học sinh Tiểu học và Trung học tại Hoa Kỳ (MOEMS) và các quốc gia khác như Columbia, Iceland, Australia (APSMO), Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ.

Trung tâm Toán Quốc tế Singapore (SIMCC) là đơn vị tổ chức chính của AMO tại khu vực ASEAN và Hồng Kông. Năm 2016 – năm đầu tiên kỳ thi AMO được tổ chức tại Việt Nam bởi Hệ thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương (APC).