AMO (AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD)

AMERICAN MATHEMATICS OLYMPIAD (AMO) – Cuộc thi Toán Quốc tế Hoa Kỳ – là một trong những cuộc thi Toán Quốc tế lâu đời nhất và có uy tín trên thế giới dành cho học sinh Tiểu học và Trung học tại Hoa Kỳ (MOEMS) và các quốc gia khác như Columbia, Iceland, Australia (APSMO), Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ.

Trung tâm Toán Quốc tế Singapore (SIMCC) là đơn vị tổ chức chính của AMO tại khu vực ASEAN và Hồng Kông. Năm 2016 – năm đầu tiên kỳ thi AMO được tổ chức tại Việt Nam.

 

 

ĐỀ THI TOÁN HOA KỲ AMO

 

LUYỆN TẬP TOÁN QUỐC TẾ GRADE 5 - ĐỀ SỐ 1

LUYỆN TẬP TOÁN QUỐC TẾ GRADE 6 - ĐỀ SỐ 1

ĐỀ THI MẪU TOÁN HOA KỲ AMO

 ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ AMO 2018

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 2, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 2, LẦN 2

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 3, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 3, LẦN 2

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 4, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 4, LẦN 2

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 5, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 5, LẦN 2 Giải chi tiết bài 13

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 6, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 6, LẦN 2

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 7, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 7, LẦN 2

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 8, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 8, LẦN 2

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 9, LẦN 1

   >> ĐỀ THI THỬ TOÁN HOA KỲ 2018 - GRADE 9, LẦN 2