TOÁN 9

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 9. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA
A.1 Căn bậc hai
A.2 Liên hệ giữa phép khai phương, phép nhân, phép chia
A.3 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
A.4 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
A.5 Căn bậc ba
A.6 Ôn tập chương I
 
HÀM SỐ BẬC NHẤT
B.1 Khái niệm về hàm số
B.2 Hàm số bậc nhất
B.3 Ôn tập chương II
 
HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
C.1 Phương trình bậc nhất hai ẩn
C.2 Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
C.3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, cộng đại số
C.4 Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
C.5 Ôn tập chương III
 
HÀM SỐ y =ax2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
D.1 Đồ thị hàm số y =ax2
D.2 Phương trình bậc hai một ẩn
D.3 Hệ thức Viet
D.4 Phương trình qui về bậc hai
D.5 Giải toán bằng cách lập phương trình
D.6 Hệ phương trình bậc hai
D.7 Ôn tập chương IV
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 

>> ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 9

>> 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 9

>> ÔN TẬP SỐ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 9
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
E.1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
E.2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn
E.3 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
E.4 Ôn tập chương I
 
ĐƯỜNG TRÒN
F.1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng
F.2 Dây của đường tròn
F.3 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
F.4 Vị trí tương đối của hai đường tròn
F.5 Ôn tập chương II
 
GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
G.1 Góc ở tâm - Số đo cung
G.2 Liên hệ giữa cung và dây
G.3 Góc nội tiếp
G.4 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
G.5 Góc có đỉnh bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn
G.6 Cung chứa góc
G.7 Tứ giác nội tiếp
G.8 Đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp
G.9 Độ dài đường tròn và cung tròn
G.10 Diện tích hình tròn - hình quạt tròn
G.11 Ôn tập chương III
 
HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU
H.1 Hình trụ
H.2 Hình nón
H.3 Hình cầu
H.4 Ôn tập chương IV

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 TOÁN 9 New

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 9

 

 

 

 

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

   
         
         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NĂM HỌC 2021-2022

Bộ đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm học 2022-2023

1.Huyện Bình Chánh TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

2.Huyện Bình Chánh TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

3.Huyện Bình Chánh TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

4.Huyện Cần Giờ TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

5.Huyện Cần Giờ TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

6.Huyện Cần Giờ TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

7.Huyện Củ Chi TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

8.Huyện Củ Chi TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

9.Huyện Củ Chi TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

10.Huyện Hóc Môn TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

11.Huyện Hóc Môn TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

12.Huyện Hóc Môn TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

13.Huyện Nhà Bè TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

14.Huyện Nhà Bè TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

15.Huyện Nhà Bè TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

16.Quận 1 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

17.Quận 1 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

18.Quận 1 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

19.Quận 3 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

20.Quận 3 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

21.Quận 3 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

22.Quận 4 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

23.Quận 4 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

24.Quận 4 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

25.Quận 5 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

26.Quận 5 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

27.Quận 5 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

28.Quận 6 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

29.Quận 6 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

30.Quận 6 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

31.Quận 7 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

32.Quận 7 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

33.Quận 7 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

34.Quận 8 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

35.Quận 8 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

36.Quận 8 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

37.Quận 10 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

38.Quận 10 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

39.Quận 10 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

40.Quận 11 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

41.Quận 11 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

42.Quận 11 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

43.Quận 12 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

44.Quận 12 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

45.Quận 12 TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

46.Quận Bình Tân TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

47.Quận Bình Tân TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

48.Quận Bình Tân TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

49.Quận Bình Thạnh TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

50.Quận Bình Thạnh TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

51.Quận Bình Thạnh TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

52.Quận Gò Vấp TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

53.Quận Gò Vấp TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

54.Quận Gò Vấp TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

55.Quận Phú Nhuận TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

56.Quận Phú Nhuận TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

57.Quận Phú Nhuận TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

58.Quận Tân Bình TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

59.Quận Tân Bình TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

60.Quận Tân Bình TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

61.Quận Tân Phú TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

62.Quận Tân Phú TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

63.Quận Tân Phú TPHCM đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

64.Thành phố Thủ Đức đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 1

65.Thành phố Thủ Đức đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 2

66.Thành phố Thủ Đức đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 3

67.Thành phố Thủ Đức đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 4

68.Thành phố Thủ Đức đề minh họa tuyển sinh vào 10 2022-2023 đề 5

 

 

 

 

-ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HUYỆN NHÀ BÈ NĂM HỌC 2021-2022 - SỞ GDĐT TPHCM

-ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HUYỆN HÓC MÔN SỐ 3 NĂM HỌC 2021-2022 - SỞ GDĐT TPHCM

 

 

 

 

*ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 9 HÀ NỘI-AMSTERDAM 2020-2021

 

 Đề thi môn Toán Tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2018-2019 Xem

 Đề thi minh họa môn Toán Tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2018 Xem

 Đề thi  môn Toán Tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2017-2018 Xem

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 9 NĂM 2019-2020

 

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-hai-ba-trung-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-nam-tu-liem-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-thu-duc-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-truong-thpt-chuyen-ha-noi-amsterdam

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-hoc-2019-2020-phong-gddt-long-bien-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-tan-phu-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-thanh-tri-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-so-gddt-quang-nam

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-so-gddt-thai-binh

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-ba-dinh-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-ha-dong-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-hoan-kiem-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-phu-my-br-vt

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-binh-tan-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-dong-da-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-hoang-mai-ha-noi

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-phu-nhuan-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-quan-7-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-quan-10-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020--phong-gddt-quan-11-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-tan-binh-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-truong-chuyen-tran-dai-nghia-tp-hcm

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-so-gddt-vinh-phuc

Đề kiểm tra Học kỳ 1-toan-9-nam-2019-2020-phong-gddt-thanh-xuan-ha-noi


 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 9 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC

 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Thanh Xuân, Hà nội 

 
Kết quả hình ảnh cho áo trăng đến trường
 • Phát hành: Quận Thanh Xuân, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Thanh Xuan, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Ba Đình, Hà nội 

 
Kết quả hình ảnh cho áo trang dep
 • Phát hành: Quận Ba Đình, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Ba Đình, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Hoàng Mai, Hà nội  

 
Kết quả hình ảnh cho hoc sinh duyen dang
 • Phát hành: Quận Hoàng Mai, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Hoàng Mai, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

 

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Đống Đa, Hà nội  

 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)
 • Phát hành: Quận Đống Đa, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Đống Đa, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

16 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 - TRẦN QUỐC NGHĨA

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BỘ ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 2018-2019 CÁC QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Đăng ký khóa học hướng dẫn giải nhanh đề thi thử các quận TPHCM 2018-2019)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN TOÀN QUỐC

1-Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Công Trứ – Hà Nội.

2-Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 – 2019 trường THCS Mạc Đĩnh Chi – Hà Nội.

3-Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 – 2019 trường THCS Mỹ Xá – Nam Định.

4-Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 trường Phan Huy Chú – Hà Nội.

5-Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2018 trường THCS Nhân Chính – Hà Nội.

ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC TRÊN TOÀN QUỐC

1-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT AN GIANG 2017-2018

2-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BÀ RỊA-VŨNG TÀU 2017-2018

3-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BẮC GIANG 2017-2018

4-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BẮC NINH 2017-2018

5-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BẾN TRE 2017-2018

6-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG 2017-2018

7-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH 2017-2018

8-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 2017-2018

9-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN 2017-2018

10-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT CÀ MAU 2017-2018

11-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT CAO BẰNG 2017-2018

12-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT CẦN THƠ  2017-2018

13-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG 2017-2018

14-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT ĐĂKLĂK 2017-2018

15-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 2017-2018

16-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT GIA LAI 2017-2018

17-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HÀ NAM 2017-2018

18-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HÀ NỘI 2017-2018

19-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH 2017-2018

20-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG 2017-2018

21-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG 2017-2018

22-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH 2017-2018

23-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN 2017-2018

24-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG 2017-2018

25-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT KONTUM 2017-2018

26-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT KHÁNH HÒA 2017-2018

27-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT LAI CHÂU 2017-2018

28-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN 2017-2018

29-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT LÀO CAI 2017-2018

30-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT LONG AN  2017-2018

31-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH 2017-2018

32-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT NINH BÌNH 2017-2018

33-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT NINH THUẬN 2017-2018

34-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 2017-2018

35-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ 2017-2018

36-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN 2017-2018

37-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH 2017-2018

38-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI 2017-2018

39-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ  2017-2018

40-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT TÂY NINH 2017-2018

41-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG 2017-2018

42-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT TP HỒ CHÍ MINH 2017-2018

43-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH 2017-2018

44-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN 2017-2018

45-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT THANH HÓA 2017-2018

46-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ 2017-2018

47-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT TRÀ VINH  2017-2018

48-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT VĨNH LONG  2017-2018

49-ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC 2017-2018

 

 

 

ĐỀ THI TOÁN TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TP.HỒ CHÍ MINH
 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2016-2017
 Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2015-2016
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2014-2015
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2013-2014
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2012-2013
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2011-2012
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2010-2011
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2009-2010
  Đề thi toán tuyển sinh vào lớp 10 Tp.Hồ Chí Minh 2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 9 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Thanh Xuân, Hà nội 

 
Kết quả hình ảnh cho áo trăng đến trường
 • Phát hành: Quận Thanh Xuân, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Thanh Xuan, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Ba Đình, Hà nội 

 
Kết quả hình ảnh cho áo trang dep
 • Phát hành: Quận Ba Đình, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Ba Đình, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Hoàng Mai, Hà nội  

 
Kết quả hình ảnh cho hoc sinh duyen dang
 • Phát hành: Quận Hoàng Mai, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Hoàng Mai, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán

 

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 9 năm học 2016- 2017-Quận Đống Đa, Hà nội  

 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)
 • Phát hành: Quận Đống Đa, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Quận Đống Đa, Hà nội dành cho học sinh lớp 9 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 Đề thi học kì 2 lớp 9 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 môn toán