TOÁN 8

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 8. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

PHÉP NHÂN VÀ CHIA ĐA THỨC
A.1 Nhân đơn thức với đa thức-Nhân đa thức với đa thức 
A.2 Hằng đẳng thức
A.3 Phân tích đa thức thành nhân tử
A.4 Chia đa thức cho đơn thức-Chia đa thức cho đa thức
A.5 Ôn tập chương I
 
PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
B.1 Phân thức đại số
B.2 Tính chất cơ bản của phân thức
B.3 Các phép toán về phân thức
B.4 Ôn tập chương II
 
 
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT
C.1 Mở đầu về phương trình
C.2 Phương trình bậc nhất một ẩn
C.3 Phương trình tích
C.4 Phương trình chứa ẩn ở mẫu
C.5 Giải toán bằng cách lập phương trình
C.6 Ôn tập chương III
 
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
D.1 Bất đẳng thức
D.2 Bất phương trình bậc nhất một ẩn
D.3 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
D.4 Ôn tập chương IV
 
 

>> ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 8 HÀ NỘI-AMSTERDAM 2020-2021

>> 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 8

>> ÔN TẬP SỐ 1 KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TÓAN 8
 
TỨ GIÁC
E.1 Tứ giác
E.2 Hình thang-Hình thang vuông
E.3 Hình thang cân
E.4 Đường trung bình
E.5 Đối xứng trục
E.6 Hình bình hành
E.7 Đối xứng tâm
E.8 Hình chữ nhật
E.9 Hình thoi
E.10 Hình vuông
E.11 Ôn tập chương I
 
ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
F.1 Đa giác - Diện tích đa giác
F.2 Ôn tập chương II
 
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
G.1 Định lí Talet, định lí đảo và hệ quả
G.2 Tính chất đường phân giác
G.3 Tam giác đồng dạng
G.4 Ôn tập chương III
 
HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG-HÌNH CHÓP ĐỀU
H.0 Lý thuyết
H.1 Hình hộp chữ nhật
H.2 Hình lăng trụ đứng
H.3 Hình chóp đều
H.4 Ôn tập chương IV
 
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II TÓAN 8
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

 
         
         

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 8 NĂM 2019-2020

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-thach-that-ha-noi

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-quan-12-tp-hcm

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-lap-thach-vinh-phuc

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-hoc-mon-tp-hcm

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-dong-da-ha-noi

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-phu-my-br-vt

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-tan-phu-tp-hcm

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-truong-thpt-chuyen-ha-noi-amsterdam

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-truong-nguyen-tat-thanh-ha-noi

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-nam-tu-liem-ha-noi

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 8 năm 2019-2020-phong-gddt-quan-3-tp-hcm