TOÁN 7

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 7. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

SỐ HỮU TỈ-SỐ THỰC
A.1 Số hữu tỉ-Cộng trừ số hữu tỉ
A.2 Nhân, chia, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
A.3 Lũy thừa của một số hữu tỉ
A.4 Tỉ lệ thức-Dãy tỉ số bằng nhau
A.5 Số thập phân hữu hạn-vô hạn tuần hòan
A.6 Làm tròn số
A.7 Số vô tỉ- Căn bậc hai-Số thực
A.8 Ôn tập chương I
 
HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
B.1 Đại lượng về tỉ lệ thuận & Bài tập
B.2 Đại lượng về tỉ lệ nghịch & Bài tập
B.3 Hàm số
B.4 Mặt phẳng tọa độ
B.5 Đồ thị hàm số y=ax
B.6 Ôn tập chương I+II
 
THỐNG KÊ
C.1 Thống kê-Tần số-Dấu hiệu-Biểu đồ
C.2 Ôn tập chương III
 
BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
D.1 Biểu thức-Giá trị của biểu thức đại số
D.2 Đơn thức-Đơn thức đồng dạng
D.3 Đa thức-Cộng trừ đa thức
D.4 Đa thức một biến-Cộng trừ đa thức một biến
D.5 Nghiệm của đa thức một biến
D.6 Ôn tập chương IV
 
 
 
 
 
 
 

 

>> ĐỀ KIẺM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 7 HÀ NỘI-AMS 2020-2021

>> 10 ĐỀ KIẺM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 7

>> ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 1 TOÁN 7 CÁC TRƯỜNG QUẬN 1 TPHCM

>> ÔN TẬP SỐ 1 KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TÓAN 7
 
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
E.1 Hai góc đối đỉnh
E.2 Hai đường thẳng vuông góc
E.3 Các góc được tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
E.4 Hai đường thẳng song song
E.5 Ôn tập chương I
 
TAM GIÁC
F.1 Tổng ba góc của tam giác
F.2 Hai tam giác bằng nhau
F.3 Các trường hợp bằng nhau tam giác
F.4 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác(c.c.c)
F.5 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác(c.g.c)
F.6 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác(g.c.g)
F.7 Tam giác cân-Tam giác đều
F.8 Định lí Pi ta go
F.9 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
F.10 Ôn tập chương II
 
QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC-CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUI CỦA TAM GIÁC
G.1 Quan hệ giữa góc-cạnh-đường xiên-hình chiếu
G.2 Quan hệ giữa ba cạnh tam giác
G.3 Tính chất đường đặc biệt tam giác
G.4 Ba đường trung tuyến
G.5 Ba đường phân giác
G.6 Ba đường trung trực
G.7 Ba đường cao
G.8 Ôn tập chương III
 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II TÓAN 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 7 NĂM 2022-2023 New

 

1.Đề cương ôn thi Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 Lê Quý Đôn - Quận Cầu Giấy

2.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Cửu Long

3.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Đống Đa

4.Đề kiểm tra Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Marie Curie Hà nội

5.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Bình Quới Tây

6.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Điện Biên

7.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Quốc tế Á châu

8.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Phú Mỹ

9.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Thanh Đa

10.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Trương Công Định

11.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Yên Thế

12.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Bàn Cờ

13.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Colette

14.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Lê Lợi

15.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Thăng Long

16.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Đức Trí

17.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Emasi Nam Long

18.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Sao Việt

19.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Hoàng Quốc Việt

20.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Huỳnh Tấn Phát

21.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Nguyễn Hiền

22.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Nguyễn Hữu Thọ

23.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Nguyễn Thị Thập

24.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Phạm Hữu Lầu

25.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Trần Quốc Tuấn

26.Đề tham khảo Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Việt Úc

27.Đề kiểm tra Học kỳ 1 toán 7 năm học 2022-2023 THCS Cù Chính Lan -Quận Bình Thạnh

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7