TOÁN 10

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 10. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

VÉC TƠ
G.1 Đại cương về vec tơ
G.2 Chứng minh đẳng thức vec tơ
G.3 Xác định điểm
G.4 Phân tích một vec tơ
G.5 Tính độ dài vec tơ-Tập hợp điểm
 
HỆ TRỤC TỌA ĐỘ
H.1 Tọa độ véc tơ trong mặt phẳng
H.2 Tìm điểm thỏa điều kiện
H.3 Vec tơ cùng phương
 
TÍCH VÔ HƯỚNG-ỨNG DỤNG
I.1 Giá trị lượng giác
I.2 Tích vô hướng
I.3 Chứng minh đẳng thức véc tơ 
I.4 Hệ thức lượng trong tam giác 
 
ĐƯỜNG THẲNG
J.1 Tọa độ vec tơ-Tọa độ điểm
J.2 Phương trình đường thẳng
J.3 Phương trình đường thẳng trong tam giác
J.4 Khoảng cách - Góc
 
ĐƯỜNG TRÒN
K.1 Phương trình đường tròn
K.2 VTTĐ đường thẳng & đường tròn
K.3 VTTĐ đường tròn & đường tròn
K.4 Tiếp tuyến với đường tròn
 
Ê LIP
L.1 Phương trình Êlip
L.2 Tìm điểm thuộc Êlip
L.3 Tiếp tuyến của Êlip
L.4 Các dạng toán Êlip khác
 
HYPEBOL
M.1 Phương trình Hypebol
M.2 Tìm điểm thuộc Hyperbol
M.3 Các dạng toán Hyperbol khác
 
PARABOL
N.1 Phương trình Parabol
N.2 Tìm điểm thuộc Parabol
 
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 New
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 -TOÁN 10
MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
A.1 Mệnh đề
A.2 Tập hợp
 
HÀM SỐ BẬC NHẤT- BẬC HAI 
B.1 Tìm miền xác định và giá trị của hàm số 
B.2 Khảo sát sự biến thiên của hàm số
B.3 Khảo sát tính chẵn lẻ của hàm số
B.4 Hàm số bậc nhất
B.5 Hàm số bậc hai
 
PHƯƠNG TRÌNH - HỆ PT
C.1 Đại cương về phương trình
C.2 Phương trình bậc nhất 1 ẩn
C.3 Biện luận phương trình bậc hai
C.4 Dấu của nghiệm phương trình bậc hai
C.5 Định lí Viet
C.6 PT trùng phương-PT qui về bậc hai
C.7 Phương trình trị tuyệt đối
C.8 Phương trình chứa căn
C.9 Hệ phương trình bậc nhật nhiều ẩn
C.10 Hệ phương trình bậc hai hai ẩn
C.11 Ôn tập
 
BẤT ĐẲNG THỨC - BẤT PT
D.1 Bất đẳng thức 
D.2 BPT bậc nhất-Hai PT tương đương
D.3 BPT bậc nhất-Hệ bất phương trình
D.4 Bất phương trình bậc nhất chứa tham số
D.5 Dấu tam thức bậc hai-BPT bậc hai
D.6 Bất phương trình chứa căn-trị tuyệt đối
D.7 PT-BPT-HPT có chứa tham số
 
THỐNG KÊ
 
GÓC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GÍAC
F.1 Hệ thức lượng giác cơ bản
F.2 Cung liên kết
F.3 Công thức cộng
F.4 Công thức nhân
F.5 Công thức biến đổi
 
 
 
 
 
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 - TOÁN 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1-TOÁN 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - TOÁN 10

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 10 NĂM HỌC 2022-2023

1.Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 10 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm 2022-2023

2.Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 10 trường THPT Phạm Phú Thứ năm 2022-2023

3.Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 10 trường THPT chuyên Amsterdam năm 2022-2023

4.Đề kiểm tra học kỳ 1 toán 10 trường THPT Trương Vĩnh Ký - Bến Tre năm 2022-2023

5.Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 10 trường THPT Việt Đức - Hà nội năm 2022-2023

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

 

 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán Chuyên Lê Hông Phòng, Tp Hồ Chí Minh
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Kết quả hình ảnh cho nữ sinh lê hồng phong
 • Phát hành: Chuyên Lê Hồng Phong, Tp.Hồ Chí Minh
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán Chuyên Lê Hông Phong, Tp.HCM năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Bùi Thị Xuân, Tp Hồ Chí Minh
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Bài tập làm văn mẫu Lớp 8 số 3
 • Phát hành: THPT Bùi Thị Xuân, Tp.Hồ Chí Minh
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Bùi Thị Xuân, Tp.HCM năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.

 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Hạ Long 
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: THPT Chuyên Hạ Long
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Hạ Long năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Đa Phúc 
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: THPT Đa Phúc
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Đa Phúc năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Chu Văn An 
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: THPT Chu Văn An
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Chu Văn An năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán Sở GD Nam Định 
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: Sở GD Nam Định
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán Sở GD Nam Định năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Hữu Thận 
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: THPT Nguyễn Hữu Thận, Quãng Trị
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Hữu Thận, Quãng Trị năm học 2017 - 2018 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.


 

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 10 Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán PTNK Tp Hồ Chí Minh
Đề thi học kỳ 1 lớp 10 môn Toán 2017

 • Phát hành: PTNK Tp Hồ Chí Minh
 • Đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 10 môn Toán PTNK Tp Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 được Mathphumyhung.com cập nhật đầy đủ và chi tiết sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những bạn học sinh đang chuẩn bị ôn thi học kỳ 1 toán lớp 10. Sau đây, mời các bạn cùng tham khảo đề thi.