AMC8 (American Mathematics Competitions)

Kì thi Học sinh giỏi Toán học Hoa Kỳ (American Mathematics Competitions – AMC) là kỳ thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ (Mathematical Association of America) từ năm 1950. AMC là vòng thi đầu tiên trong chuỗi các kì thi nhằm xác định đội tuyển Toán của Hoa Kỳ tham dự kì thi Toán quốc tế (IMO). Kì thi AMC được chia theo các khối lớp 8, 10 và  12.

Hàng năm có khoảng 350.000 thí sinh đến từ 6.000 trường trên toàn thế giới tham dự các kỳ thi AMC. Trong đó, có khoảng 10.000 thí sinh đạt đủ điều kiện để được mời tham dự vòng tiếp theo AIME (American Invitational Mathematics Exams). Các kỳ thi AMC và AIME được mở cho tất cả các học sinh trên thế giới, tuy nhiên chỉ có các bạn học sinh Mỹ mới được tham gia các vòng tiếp theo. Cụ thể, chỉ khoảng 300 bạn đạt kết quả tốt nhất trong các kỳ thi AMC 12 và AIME được mời tham dự kỳ thi USAMO (USA Mathematical Olympiad). Từ đó, khoảng 30 bạn sẽ được mời tham dự Chương trình hè Toán học để chọn ra 6 bạn đại diện cho Hoa Kỳ tham dự kỳ thi Toán quốc tế IMO.

Bắt đầu từ năm học 2015 - 2016, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục là đơn vị đại diện chính thức của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ (Mathematical Association of America) để tổ chức các kì thi American Mathematics Competitions (AMC) và American Invitational Mathematics Exams (AIME) tại Việt Nam.