Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm lớp 12 – Nguyễn Bá Tuấn

 

Đột phá Toán bằng máy tính Casio fx570VN Plus  - Thái Duy Thuận

Tên tài liệu: Phương pháp tư duy giải nhanh toán trắc nghiệm 12

Tác giả: Nguyễn Bá Tuấn
Số trang: 335
Nội dung gồm:

+ Phần 1. Giải chi tiết đề minh họa 2017
+ Phần 2. Phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm
– Chương 1. Lý thuyết chung về phương pháp tư duy giải nhanh Toán trắc nghiệm
– Chương 2. Phương pháp tư duy giải nhanh phần hàm số và các bài toán liên quan
– Chương 3. Phương pháp tư duy giải nhanh phần hình học không gian
– Chương 4. Phương pháp tư duy giải nhanh phần mũ và logarit
– Chương 5. Phương pháp tư duy giải nhanh nguyên hàm, tích phân
– Chương 6. Phương pháp tư duy giải nhanh hình tọa độ không gian
– Chương 7. Phương pháp tư duy giải nhanh phần số phức
– Chương 8. Phương pháp tư duy giải các bài toán thực tế

 

XEM TRỰC TUYẾN