Đề cương ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

 

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán

Tên tài liệu: Đề cương ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán
Tác giả: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Nội dung chính: Soạn tài liệu ôn tập thi THPT Quốc gia theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm học 2017-2018
Năm phát hành: 2017
Số trang: 443
Giới thiệu sơ lược: Tài liệu ôn tập được xây dựng theo các chủ đề và chuyên đề Toán của cả lớp 11 và lớp 12; mỗi chủ đề/chuyên đề bao gồm các phần: Kiến thức cơ bản, luyện tập và các câu hỏi trắc nghiệm. Tài liệu ôn tập đảm bảo phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; bao quát toàn bộ nội dung của lớp 11 và lớp 12; đảm bảo tính chính xác, khoa học; câu hỏi trắc nghiệm đạt yêu cầu theo quy định của ra đề thi trắc nghiệm chuẩn hóa.

 

XEM TRỰC TUYẾN