TOÁN 11

Dưới đây là những dạng toán đã được phân loại dành cho các học sinh lớp 11. Các bạn có thể di chuyển chuột qua bất cứ dạng toán nào, click và xem.

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC 

A.0 Công thức lượng giác
A.1 Hàm số lượng giác
A.2 Phương trình lượng giác cơ bản
A.3 Phương trình bậc hai lượng giác
A.4 Phương trình bậc nhất theo sin và cos
A.5 Phương trình đối xứng theo sin và cos
A.6 Phương trình đẳng cấp lượng giác
A.7 Phương trình lượng giác dạng khác
 
TỔ HỢP - XÁC SUẤT
B.1 Qui tắc đếm
B.2 Hoán vị
B.3 Chỉnh hợp
B.4 Tổ hợp
B.5 Khai triển nhị thức Newton
B.6 Xác suất
B.7 Ôn tập
 
DÃY SỐ
CẤP SỐ CỘNG-CẤP SỐ NHÂN
C.1 Phương pháp qui nạp toán học
C.2 Xác định dãy số
C.3 Cấp số cộng
C.4 Cấp số nhân 
 
 
GIỚI HẠN DÃY SỐ
D.1 Giới hạn dãy số
D.2 Giới hạn hàm số
D.3 Hàm số liên tục
D.4 Ôn tập giới hạn hàm số-dãy số
 
ĐẠO HÀM
E.1 Tính đạo hàm
E.2 Đạo hàm cấp cao 
E.3 Tiếp tuyến
E.4 Ôn tập
 

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1 - TOÁN 11

20 ĐỀ TOÁN ÔN THI GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 11 

BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I-TÓAN 11 

---------------


 

 
 
PHÉP BIẾN HÌNH
F.1 Phép tịnh tiến
F.2 Phép đối xứng trục
F.3 Phép đối xứng tâm
F.4 Phép quay
F.5 Phép dời hình 
F.6 Phép vị tự
F.7 Phép đồng dạng
F.8 Ôn tập
 
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
G.1 Giao tuyến của hai mặt phẳng 
G.2 Tìm giao điểm đường với mặt 
G.3 Nhiều điểm thẳng hàng -3 đường thẳng đồng qui 
G.4 Xác định thiết diện
 
QUAN HỆ SONG SONG
H.1 Hai đường thẳng song song
H.2 Đường và mặt phẳng song song
H.3 Hai mặt phẳng song song
H.4 Ôn tập
 
QUAN HỆ VUÔNG GÓC
I.1 Véc tơ trong không gian
I.2 Hai đường thẳng vuông góc
I.3 Đường thẳng vuông góc mặt phẳng
I.4 Hai mặt phẳng vuông góc
I.5 Khoảng cách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 New

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 TOÁN 11 THPT YÊN HÒA HÀ NỘI

BỘ ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11

         
         
         

 

*LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG TOÁN 11 - HỌC KỲ 1

*LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG TOÁN 11 - HỌC KỲ 2

       

 

   
       
       
   
   

BỘ ĐỀ THI HỌC KỲ 2 TOÁN 11 Download

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 11 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2017- 2018-THPT Nguyễn Khuyến, Tp Hồ Chí Minh

 
Hình ảnh có liên quan
 • Phát hành: THPT Nguyễn Khuyến, Tp Hồ Chí Minh
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Nguyễn Khuyến, Tp Hồ Chí Minh dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2017- 2018-THPT Ân Thi, Hưng Yên 

 
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 (Có đáp án)
 • Phát hành: THPT Ân Thi, Hưng Yên
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Ân Thi, Hưng Yên dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2017- 2018-Sở GD Nam Định

 
Tuyển tập đề thi thử và đề kiểm tra học kỳ 1 môn Toán 12
 • Phát hành: Sở GD Nam Định
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 Sở GD Nam Định dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 • .
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2017- 2018-THPT Đan Phượng, Hà nội

 
Đề cương ôn thi học kì I môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 (Có đáp án)
 • Phát hành: THPT Đan Phượng, Hà nội
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Đan Phượng, Hà nội dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 • .
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2017- 2018-THPT Kim Liên, Hà nội 

 
Bộ đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 tiếng Anh lớp 12 lần 2
 • Phát hành: THPT Kim Liên, Hà nội
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Kim Liên, Hà nội dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm học 2017- 2018-THPT Lý Thánh Tông, Hà nội 

 
Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 12 (Có đáp án)
 • Phát hành: THPT Lý Thánh Tông, Hà nội
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Lý Thánh Tông, Hà nội dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm học 2016-2017-THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Hồ Chí Minh 

 
Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11
 • Phát hành: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Hồ Chí Minh
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Nguyễn Thị Minh Khai dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2016-2017-THPT Cổ Loa, Hà nội 

 
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2017 - 2018
 • Phát hành: THPT Cổ Loa, Hà nội
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPTCổ Loa, Hà nội dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm học 2016-2017 THPT Trung Giã, Hà nội 

 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)
 • Phát hành: THPT Trung Giã, Hà nội
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Trung Giã, Hà nội dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 1 Toán 11 năm 2016- 2017-THPT Hồng Đức, Đăk lăk 

 
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội năm 2017 - 2018 (Có đáp án)
 • Phát hành: THPT Hồng Đức, Đăk lăk
 • Đề thi học kỳ 1 toán 11 năm học 2017- 2018 THPT Hồng Đức, Đăk lăk dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 1 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì I môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn toán

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 TOÁN 11 CỦA CÁC TRƯỜNG TRÊN CẢ NƯỚC

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 11 năm học 2016- 2017-Sở GD&ĐT Bắc Ninh 

 
Kết quả hình ảnh cho áo trăng đến trường
 • Phát hành: Sở GDDT Bắc Ninh
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Sở GDĐT Bắc Ninh dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 11 năm học 2016- 2017-Sở GDĐ Thái Bình 

 
Kết quả hình ảnh cho áo trang dep
 • Phát hành: Sở GDĐT Thài Bình
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 Sở GDĐT Thái Bình dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 11 năm học 2016- 2017-THPT Chuyên Hà nội - Amsterdam 

 
Kết quả hình ảnh cho hoc sinh duyen dang
 • Phát hành: THPT Chuyên Hà nội-Amsterdam
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 THPT Chuyên Hà nội Amsterdam dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 11 năm học 2016- 2017-THPT Chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai 

 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán trường THPT Chuyên Nguyễn Du, Đăk Lăk năm học 2017 - 2018 (Có đáp án)
 • Phát hành: THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng nai
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11 môn toán

Tổng hợp 10 đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 Đề kiểm tra Học kỳ 2 Toán 11 năm học 2016- 2017-THPT Đoàn Kết - Hà nội

 
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm học 2017 - 2018
 • Phát hành: THPT Đoàn Kết, Hà nội
 • Đề kiểm tra học kỳ 2 THPT Đoàn Kết, Hà nội dành cho học sinh lớp 11 và quý thầy cô. Giúp cho các bạn học sinh lớp 11 có thể chuẩn bị tốt kỳ thi học kỳ 2 sắp đến.
 •  
 •  
 •  
 • Tìm thêm: Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11 môn toán